"Konkurz na nový muzikál"

Pražské Divadlo Kalich chystá nový muzikál pod vedením Jána Ďurovčíka s hitmi skupiny Elán. Dňa 19. a 20. februára sa uskutočnil konkurz na hlavné postavy.

„Nový muzikál nebude v žiadnom prípade pokračováním Ôsmeho svetadielu, do ničoho takého sme se púšťať nechceli. Pôjde o úplne nový príbeh, nové postavy, viacmenej pojítka medzi oboma inscenáciami sú jasné: zdroj, teda hudba Elánu, parafráza na veľké klasické literárne dielo posunuté do súčasnej doby, emócie, láska a všetko, čo patrí k veľkému plátnu, nimi muzikál Elánu opäť bude“. Povedal režisér predstavenia Ján Ďurovčík.