"Úspešné predstavenie Carmen v Slovenskom rozhlase"